Selecteer een pagina
Het bestuur van de Stichting Knarrekat bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Annemieke Berning
Secretaris: Bart Brühl
Penningmeester: Jacqueline Thijsen
Bestuurslid: Stefan Groot Hulze

Het bestuur krijgt als vergoeding voor het werk alleen een stuk zelfgebakken appeltaart enkele malen per jaar. Alle opbrengsten uit giften en de verkoop van de diverse artikelen komen volledig ten goede aan de opgevangen katten.

Fiscaal nummer: 851395466
KVK nummer:     54670888

Beleidsplan:

Te verrichten werkzaamheden:

  • Werven van fondsen voor de werkzaamheden van de stichting
  • Verzorging van de katten die onder de stichting vallen

Wijze van werving van gelden:

  • Aanspreken van mogelijke donateurs.
  • Verkoop van dierenvoeding en aanpalende zaken
  • Aanwezigheid op braderiën voor het verkopen van kleine zaken en promotie van de stichting

Beheer van het vermogen en besteding:

  • Het vermogen van de stichting wordt door de penningmeester aangewend voor de verzorging van de onder de stichting vallende katten. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de overige bestuursleden. Bij een vermogen van meer dan € 2.000,- wordt een spaarrekening geopend waarop dit geld als reserve kan staan.

Batig saldo bij opheffing van de stichting:

  • Bij opheffing van de stichting komt een eventueel batig saldo in eerste instantie ten goede aan de verzorging en opvang van eventueel nog aanwezige katten in de stichting.
  • Als er daarna nog een batig saldo overblijft komt dit ten goede aan een andere instelling die katten opvangt en/of verzorgt en/of herplaatst. Welke instelling dit wordt zal ten tijde van de opheffing bepaald worden.

Jaarrekening 2018.

Balans:

Bank 100,17
Debiteuren 552,00>

Crediteuren 142,76
Eigen vermogen 509,41

Baten en lasten:

Voer 2.026,87
Verzorging 4.352,53
Dierenarts 10.247,92
Verzekeringen 1.000,65
Administratie 1.113,74
Promotieartikelen 372,68
Diversen 258,00
Verlies 2.333,44
Giften 15.217,46
Subsidie 764,00
Plaatsingen 614,72
Pension 442,13

 

Jaarrekening 2017.

Balans:

Bank 15,85
Debiteuren 2.827,00
Eigen vermogen 2.842,85

Baten en lasten:

Voer 2.920,98
Verzorging 4.982,93
Dierenarts 9.972,48
Huisvesting 9.695,81
Administratie 1.354,60
Promotieartikelen 237,84
Afrondingsverschil 5,16
Winst 1.402,90
Giften 27.382,53
Subsidie 764,00
Plaatsingen 1.299,95
Pension 1.115,90

 

Jaarrekening 2016.

Balans:

Bank 561,95
Debiteuren 878,00
Eigen vermogen  1.439,95

Baten en lasten:

Voer 2.356,55
Verzorging 3.090,60
Dierenarts 8.247,26
Administratie 632,52
Promotieartikelen 52,69
Afrondingsverschil 4,45
Winst 1.874,46
Giften 14.912,36
Subsidie 383,50
Plaatsingen 145,94
Pension 702,45

 

 

 

Jaarrekening 2015.

 

Balans:

 

Bank 14,76
Debiteuren 589,00
Eigen vermogen 434,51
Crediteuren 1.038,27

 

Baten en lasten:

 

Voer 1.843,29
Verzorging 2.369,46
Dierenarts 5.744,33
Administratie 318,29
Promotieartikelen 6,33
Afrondingsverschil 1,15
Verlies 944,79
Giften 8.229,00
Subsidie 739,00
Plaatsingen 165,29
Pension 202,47

 

 

 

Jaarrekening 2014.

 

Balans:

 

Bank 167,28
Debiteuren 352,00
Eigen vermogen 519,28

 

Baten en lasten:

 

Voer 1.118,89
Verzorging 2.631,84
Dierenarts 4.526,67
Administratie 234,63
Afrondingsverschil 5,14
Winst 16,45
Giften 8.490,44

 

 

 

Jaarrekening 2013.

 

Balans:

 

Bank 293,73
Debiteuren 241,00
Eigen vermogen 534,73

 

Baten en lasten:

 

Voer 2.257,93
Verzorging 1.345,80
Dierenarts 3.393,89
Administratie 334,26
Kantoorartikelen 119,84
Representatie 32,55
Afrondingsverschil 4,16
Winst 271,89
Giften 7.752,00

 

 

 

Jaarrekening 2012.

 

Balans:

 

Bank 47,84
Paypal 8,00
Kas 3,00
Debiteuren 204,00
Eigen vermogen 262,84

 

Baten en lasten:

 

Voer 1.904,06
Verzorging 1.397,29
Dierenarts 1.420,94
Administratie 668,82
Kantoorartikelen 28,22
Afrondingsverschil 0,01
Winst 262,84
Giften 5.680,18
Afronding BTW 2,00